Vui lòng liên hệ chúng tôi qua email :
advertising@oriental-ltd.comOriental Ltd
Công ty Đông Phương ( Oriental Media Company Ltd.)
Địa chỉ: 44C Cửu Long, Quận Tân Bình,
             Tp. Hồ Chí Minh (Saigon) , Việt Nam.
Điện thoại: (84-8) 3 844 1612 - 3 8 44 1728 - 3 844 5974.
Fax : (84-8) 3 846 2296
Email : info@oriental-ltd.com
Website : www.oriental-ltd.com« TRỞ VỀ | TRANG CHỦ