TRANG BÌA
Villa gia đình 2 phòng
ngủ của The St. Regis
Maldives Vommuli Resort.

Ảnh: © 2017 Starwood
Hotels & Resorts
Worldwide, Inc.

 

Tạp Chí Deluxe Property Quyển 25 - 2017


Nhà Xuất Bản Thanh Niên:

Địa chỉ: 62 Bà Triệu, Hà Nội

Chi Nhánh Phía Nam:
27B Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TP. HCM


Chủ biên:
JADE HUỲNH THU HIỀN

Giám đốc, tổng biên tập:
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG


Biên tập:
TẠ QUANG HUY

 

Nhóm biên soạn:
DIỆM THÚY,
MỸ HIỀN

 

Dịch thuật:
PHAN THU TRANG

 

Thiết kế mỹ thuật:
QUỐC VƯƠNG


Chế bản và in ấn:
Công ty Lê Quang Lộc

161 Lý Chính Thắng, Q.3, Tp.HCM

 

Phát hành:
Công ty Phát Hành Trường Phát
179 Lý ChínhThắng, Q3, TP.HCM

 

Công ty TNHH Thông Tin Trường Phát
202A Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp. HCM

Với sự cộng tác của:

RAINER SIGEL, MICHELLE TAY, GAY HSIU PING, CBRE VIỆTNAM, DAVID YIP, MARIPET LEDESMA POSO, KATRINA BALMACEDA UY, CAROL LEE, SANDY TAN, JIM SIMON, JAMES NICHOLLS, KATHERINE MARTINEZ


CÔNG TYTNHH TV- TM ĐÔNG PHƯƠNG
44C Cửu Long, Quận Tân Bình, Tp.HCM
T: +84 8 3844 1612 – F: +84 8 3846 2296

E: editor@oriental-ltd.com